Projectsubsidies voor culturele initiatieven

Voor wie?

Deze subsidies staan open voor elke vereniging uit Harelbeke, ongeacht of ze lid zijn van de cultuurraad.

40 % van de onkosten kan terugbetaald worden. Catering hoort hier niet bij. Er kan een subsidie betaald worden van 50 tot 500 euro, al naargelang de activiteit. Het bestuur van de cultuurraad beslist over de aanvraag. Wie met een andere vereniging samenwerkt, kan een extra toelage van 100 euro krijgen.

Voorwaarden
  • Het gaat om een uitzonderlijke of buitengewone activiteit/project die de traditionele werking van de vereniging overstijgt.
  • De activiteit is voor iedereen toegankelijk.
  • Na de activiteit dien je een verslag en bewijsstukken in: een bewijs dat de activiteit is doorgegaan en facturen die de onkosten aantonen.
  • In alle publiciteit moet het logo van de Cultuurraad vermeld worden:

Download het logo

Extra informatie

Raadpleeg het reglement

Aanvraag

Minstens 2 maanden op voorhand indienen bij de cultuurdienst (Frederik Bossuyt).