SDG's nieuws

SDG's

In september 2015 werden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) formeel aangenomen door de algemene vergadering van de VN met Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling.

Gedurende de komende jaren moeten 17 SDGs, die gekoppeld worden aan 169 targets, een actieplan vormen om de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet terug op de koers richting duurzaamheid te plaatsen. Deze doelen die één en ondeelbaar zijn reflecteren de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: het economische, het sociale en het ecologische aspect.

Deze doelen vormen een unieke fusie van twee mondiale agenda’s: duurzame ontwikkeling en ontwikkelingssamenwerking. De nadruk van deze agenda ligt op ‘universaliteit’, wat betekent dat de implementatie niet enkel in het Globale Zuiden moet gebeuren maar over de gehele planeet.

Stad Harelbeke en Eenhana Town Council ondertekenden de engagementsverklaring om hun actieve bijdrage te leveren aan het verwezenlijken van deze doelen.

StrafsteSDG-gemeente certificaat

Harelbeke, Strafste Duurzame Gemeente

De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten selecteerde Harelbeke als 1 van de 20 pilootbesturen voor een SDG-traject.  De uitdaging was om de SDG’s in te bedden in het beleidsplan van de stad, en actief over de SDGs te gaan communiceren naar de bevolking.  Op het einde van het traject werd Harelbeke op 24 oktober door de andere pilootbesturen uitgeroepen tot Strafste SDG-gemeente. 

Dit filmpje illustreert hoe een lokaal bestuur de schouders onder de doelen kan zetten.

Wil je met je vereniging of organisatie ook aan de slag met de SDGs? Neem gerust contact op met ons, wij helpen je graag op weg! Maar ook als individu kan je heel wat doen om je steentje bij te dragen. Wat dat zoal kan zijn, kan je lezen in dit boekje.

Meer info

 Bren.derycke@harelbeke.be |   056 733 334

 

Meer informatie over de SDGs?

Meer weten over onze stedenband met Eenhana?