Leeszaal

Leeszaal stadsarchief

Wat kan ik raadplegen?

 • Het stadsarchief van Harelbeke kan je zonder beperkingen en kosteloos raadplegen.  Stukken van privépersonen of organisaties kan je raadplegen volgens de wens van de bewaargever of de schenker.
 • Wie documenten jonger dan 30 jaar wil raadplegen, moet dit eerst aanvragen. Dat doe je gericht aan de algemeen directeur via het stadsarchief. In je aanvraag omschrijf je zo duidelijk mogelijk de gevraagde documenten of dossiers en de reden van je vraag tot inzage. Je kan beroep doen op op de openbaarheid van bestuur.
 • De toegang tot stukken kan ook geweigerd worden als ze bijvoorbeeld in slechte materiële toestand zijn of als de persoonlijke levensfeer van derden in het gedrang komt.

Hoe werkt het?

 • De leeszaal is vrij en kosteloos toegankelijk voor iedereen op dinsdag van  9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 17u00.  
 • Wie op een ander moment wil komen, kan een afspraak maken.
 • In de leeszaal kan je op computer catalogussen en inventarissen raadplegen. De geïnventariseerde archieven kan je ook raadplegen via jet archiefbeheersprogramma Probat. Eenmaal je een document hebt gevonden dat je wil bekijken, kan je een aanvraag tot inzage indienen. Dan liggen de stukken klaar bij je bezoek.
 • De documenten kan je enkel in de leeszaal raadplegen.
 • In de leeszaal is er ook een handbibliotheek die je vrij kan raadplegen. Boeken uit de handbibliotheek worden niet uitgeleend.
 • Van alle documenten kan je fotokopieën of scans krijgen, tenzij de toestand van de documenten dit niet toelaat. De kosten hiervoor zijn bepaald door het retributiereglement.
 • Documenten worden niet in bruikleen gegeven, behalve voor tentoonstellingen. Dat dien je op voorhand aan te vragen bij het stadsarchief. 

Publicaties

 • Wie publiceert of een studie samenstelt op basis van documenten uit het stadsarchief, vermeldt steeds de vindplaats van zijn bronnen. Hij verwijst hiervoor naar "Stadsarchief Harelbeke" gevolgd door een correcte en volledige archiefreferentie.
 • Van publicaties en studies op basis van stukken uit het stadsarchief vragen we je binnen één maand na het verschijnen ervan een exemplaar aan het stadsarchief te schenken.