Bouwplannen

Bouwplannen en dossiers 

Het stadsarchief bewaart de bouwdossiers voor de periode 1934-1961. In die periode werd er nog niet voor elk pand een bouwdossier opgemaakt. Je kan op voorhand contact opnemen met het stadsarchief om na te gaan of er voor jouw pand een dossier in het archief werd bewaard. De bouwdossiers kunnen worden geraadpleegd in de leeszaal van het stadsarchief.

De bouwdossiers vanaf 1962 kan je opvragen bij de dienst Stedenbouw

De eigenaar van het gebouw kan een reproductie krijgen van de plannen.

Eventuele bezwaarschriften in dossiers zijn pas toegankelijk 75 jaar na afsluiting van het dossier.

Foto's

Het stadsarchief bezit een uitgebreide verzameling foto's waar misschien ook jouw huis tussenzit. 

Bouwkundig erfgoed

Misschien komt je huis wel voor in de inventaris bouwkundig erfgoed. Dat kan je hier nagaan.