Offerfeest

Tussen 16 en 20 juni 2024 vieren de Harelbeekse moslims, net als op andere plaatsen in de wereld, het Offerfeest. Het is een feest van vreugde, verzoening en aandacht voor armen in de samenleving.

Het feest wordt gevierd met familie en vrienden, waarbij heerlijke gerechten worden voorgeschoteld. Het Offerfeest is een beetje vergelijkbaar met Kerstmis, waarbij christenen vaak in familieverband de geboorte van Jezus vieren.

Bij moslims staat het Offerfeest in het teken van de profeet Ibrahim. Ibrahim, ook gekend als Abraham, wordt beschouwd als aartsvader van zowel het christendom, jodendom en de islam. Vele moslimgezinnen offeren ter nagedachtenis van de profeet een dier. De offergave staat symbool voor trouw, liefde en dienstbaarheid.

Harelbeekse moslims kunnen:

  • Een gift doen ​​​​​​(en op die manier vlees schenken aan familie of kennis in het buitenland) 
  • Vooraf geslacht halal vlees kopen 
  • Verdoofd slachten in een erkend slachthuis

Bij wet verboden:

  • Rituele thuisslachting
  • Onverdoofd slachten
  • Vervoer van levende schapen in afgesloten koffer of met samengebonden poten

Ritueel slachten kan dus enkel in erkende slachthuizen of op tijdelijk erkende slachtplaatsen en mag dus zeker niet thuis gebeuren. 
Overtredingen worden streng beboet. 

Wil je een dier laten slachten, dan moet je je (éénmalig) registreren.  Dat kan op het stadhuis bij de dienst Evenementen (Communicatie). Neem zeker je identiteitskaart mee. 
Je hebt ook (ieder jaar) een slachtbewijs nodig. Dat document krijg je in het slachthuis. Neem je registratienummer mee naar het slachthuis van je keuze.

De stad Harelbeke wenst alle moslims alvast een fijn en gezellig Offerfeest !!