Belasting op niet-geadresseerd drukwerk

Er wordt een gemeentebelasting gevestigd op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en van gelijkgestelde producten, ongeacht ze in brievenbussen worden gedeponeerd of op de openbare weg worden verspreid. Onder gelijkgestelde producten wordt verstaan: alle stalen en reclamedragers van gelijk welke aard, door de adverteerder aangeboden, die diensten, producten of transacties doen gebruiken, verbruiken of aankopen.

Voorwaarden

De aangifte moet gebeuren via het aangifteformulier.

Het aangifteformulier samen met een specimen moet worden opgestuurd naar:Stad Harelbeke

Departement Financiën

Marktstraat 29

8530 Harelbeke

Extra informatie

Raadpleeg het volledige reglement 

De presentatie tijdens het handelscomité van 8 februari 2017 kunt u hier nog eens nalezen.