Hulp gevraagd voor temperatuurmetingen Smart City

Gepubliceerd op Donderdag 22 juni 2023

In Harelbeke zetten we volop in op stadsvernieuwing! Onze infrastructuurwerken zetten voornamelijk in op het gescheiden maken van rioleringen, verhogen van verkeersveiligheid, verhogen van biodiversiteit en volop inzetten op klimaatadaptie.

Meer info hierover

Hoe maken we straten klimaatadaptief?

Klimaatadaptatief maken van straten houdt in dat we onze infrastructuur aanpassen aan de verwachte klimaatextremen van de toekomst. Denk hierbij aan het tegengaan van droogte, wateroverlast en extreme hitte. Door groene en blauwe structuren aan te leggen of te versterken beperken we de hittestress in de steden. Het verschil kan hierbij oplopen tot 20° in de schaduw van bomen of nabijheid van groen. 

 

meetopstelling Beversestraat, Steenbrugstraat en Fazantenstraat

Keuze voor de Beversestraat, Steenbrugstraat en Fazantenstraat

Graag zouden we een gelijkaardige meetopstelling in Harelbeke doen. Hierbij zouden we in een drietal straten op vijf plaatsen willen meten (gevel pare zijde, voetpad pare zijde, rijweg, voetpad onpare zijde en gevel onpare zijde).

  • De Beversestraat werd voor dit onderzoek geselecteerd als een straat die binnen enkele jaren klimaatadaptief gemaakt wordt en waarbij we het verschil in temperatuur willen meten tussen vóór en ná de werken.
  • De Steenbrugstraat werd voor dit onderzoek geselecteerd als een straat die binnenkort klimaatadaptief gemaakt wordt en waarbij we het verschil in temperatuur willen meten tussen vóór en ná de werken.
  • De Fazantenstraat werd gekozen als een voorbeeldstraat waar de temperaturen een pak lager zullen liggen dan in grijze straten die nog aangepakt moeten worden.

We zoeken bewoners die bereid zijn om een sensor (https://sensing-labs.com/portfolio-item/senlab-ip68/) aan de gevel te laten bevestigen. Na het project worden de sensoren door ons verwijderd en wordt de voeg terug hersteld.

Wil je meewerken aan deze meetopstelling? 

Contacteer dan onze projectcoördinator stadsvernieuwing Yann Raes via yann.raes@harelbeke.be of 056 733 387. Ook bij vragen kan je bij hem terecht.