Stedenband Eenhana-Harelbeke

Logo Eenhana - Harelbeke

De stedenband

De stad Harelbeke sloot  in november 2007 een stedenband af met Eenhana Town Council in Namibië door de ondertekening van een Memorandum van Partnerschap & Samenwerking. 

Het doel van de stedenband is om zoveel mogelijk kennis en ervaring tussen beide besturen uit te wisselen met het oog op bestuurskrachtversterking in Noord én in Zuid. Dit gebeurt via uitwisseling tussen ambtenaren onderling.

Een stedenband is met andere woorden een ‘officieel en politiek-maatschappelijk gedragen samenwerkingsakkoord tussen twee lokale besturen waarbij de wederzijdse opbouw van bestuurlijke capaciteit en de versterking van plaatselijke democratiseringsprocessen centraal staan'.

Na een uitgebreide zoektocht koos Harelbeke Eenhana uit een vijftiental kandidaten. Eenhana is een snelgroeiende stad in het Noorden van Namibië en wordt geleid door burgemeester Amos Nangolo.

Het volledige bestuur werkt keihard aan de stadsontwikkeling en ook binnen de stedenband werden al heel wat zaken verwezenlijkt zoals bijvoorbeeld de aanleg van een database voor het personeel, het oprichten van een bureau voor de marktleider en de ontwikkeling van een Work Information System database waar werkzoekenden en werkgevers zich kunnen registreren.

Naast beide besturen werken ook het Rode Kruis, de scholen en brandweer samen in dit uitwisselingsverhaal.

In 2017 vierden Harelbeke en Eenhana het 10-jarig bestaan van hun partnerschap en ondertekenden beide besturen ook de SDG-engagementsverklaring.

In het actieplan voor 2018 zal er binnen de stedenband prioritair worden ingezet op jeugd, stortplaats, waterzuivering, economie en de SDGs.

Meer weten over Eenhana?

Bezoek de facebookpagina van Eenhana

 

Meer weten over deze stedenband?

Bezoek de facebookpagina van de stedenband

Bezoek de facebookpagina van de Noord-Zuidraad Harelbeke

 

Meer weten over de SDGs?

www.harelbeke.be/SDGs

Werkingsverslagen

2015 2016 2017
Verslag raadplegen Verslag raadplegen Verslag raadplegen