Stedenband Eenhana-Harelbeke

De stedenband

De stad Harelbeke sloot  in november 2007 een stedenband af met Eenhana Town Council in Namibië via de ondertekening van een Memorandum van Partnerschap & Samenwerking.  Het doel van de stedenband is om zoveel mogelijk kennis en ervaring tussen beide besturen uit te wisselen met het oog op bestuurskrachtversterking in Noord én in Zuid. Dit zal o.a. gebeuren via uitwisseling tussen ambtenaren onderling. 

Een stedenband is met andere woorden een ‘officieel en politiek-maatschappelijk gedragen samenwerkingsakkoord tussen twee lokale besturen waarbij de wederzijdse opbouw van bestuurlijke capaciteit en de versterking van plaatselijke democratiseringsprocessen centraal staan'.

Na een uitgebreide zoektocht koos Harelbeke Eenhana uit een vijftiental kandidaten. Eenhana is een kleine gemeente met ontzettend veel groeimogelijkheden in het Noorden van Namibië.  Het volledige bestuur werkt keihard aan de stadsontwikkeling: straten worden aangelegd, hutten worden vervangen door stenen huizen via allerlei projecten, een historische site wordt afgewerkt en men is bezig aan de bouw van een sportcomplex.  

Eenhana wordt geleid door een vrouwelijke burgemeester Mevr. Shikongo.  Haar zeven raadsleden worden bijgestaan door een team van zes managers en 34 personeelsleden om de stad te besturen. 

Na officiële bezoeken en overleg in Eenhana en Harelbeke werd besloten om samen te werken rond diverse beleidsdomeinen: milieu, lokale economie en HRM.  Eind 2008 werden deze projecten gestart tijdens een werkbezoek: een managementplan voor de stortplaats werd uitgewerkt, er wordt gewerkt aan een concept voor de organisatie van maandelijkse marktkramers en aan de digitalisatie van het personeelsbestand in Eenhana.  Samenwerkingen met scholen en Rode Kruis werden eveneens opgezet. 

De stedenband is een project beide steden samen, waarbij zoveel mogelijk mensen zullen betrokken worden en moet het Zuiden ook dichter bij de mensen in Harelbeke brengen.  Het stadsbestuur wil via deze weg Harelbekenaren een correct beeld schetsen van het Zuiden. 

Meer info:

De partnerstad: Eenhana Town Council

Verslagen: