Werken Steenbrugstraat

Fasering

Heraanleg Steenbrugstraat

Om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die gepaard gaan met de klimaatverandering vormen we onze straten om tot klimaatrobuuste straten. Ook verkeersveiligheid is hierbij een essentieel uitgangspunt. Hiervoor gaan we in de Steenbrugstraat:

  • Maximaal ontharden;
  • Minimale functionele verharding aanleggen en dit maximaal waterdoorlatend;
  • Maximaal bufferen en laten infiltreren hemelwater d.m.v. natuurlijk beplante verlaagde groenzones. Al het hemelwater van de volledige projectzone (rijweg, voetpaden,…) wordt afgeleid naar de groenzones/wadi’s;
  • Maximaal én biodivers vergroenen;
  • Verbinden – blauwgroen: groene stapsteen tussen Gavers, Kanaal Bossuit-Kortrijk/Kanaalbos/ Beneluxlaan en centrum Stasegem;
  • Verbinden – mobiliteit: verlagen snelheid door asverschuivingen en verkeerstypologie ‘fietsstraat’;
  • Gemengd rioleringsstelsel scheiden.
Projecttype Infrastructuurwerken
Ligging Steenbrugstraat
Opdrachtgever Fluvius en Stad Harelbeke
Studiebureau Studiebureau Jonckheere
Hoofdaannemer NTB
Start werken NTB
Einde werken NTB

 

Contact: coördinatiebureau | coordinatiebureau@harelbeke.be