Trage wegen

Van bospad tot veldwegel, van steegje tot doorsteek: elk pad voor niet-gemotoriseerd verkeer is een trage weg. Het zijn vaak rustige paadjes en je vindt ze overal. Op het platteland en in de stad, smal, breed, verhard en onverhard. In wandel- en fietsnetwerken worden ze gekoesterd en bieden ze een alternatief voor de verharde wegen met veel autoverkeer.

Trage wegen

Trage wegen worden heel vaak gebruikt voor recreatie dicht bij huis. Want wat is er leuker dan een fietstocht op zondag, een ommetje met de hond of een avontuurlijk mountainbike-tour langs trage wegen? Weg van het drukke verkeer is je ontspannen veel makkelijker. En het zicht op het landschap achter de lintbebouwing krijg je er gratis en voor niets bij.

Bijna alle trage wegen hebben historische roots. De geschiedenis van sommige veld- of kerkwegels gaat terug tot in de Romeinse tijd! Het zijn relicten die getuigen van oude verbindingen tussen dorpskernen (kerkwegels), van vroegere doorgangen voor landbouwers (karrensporen), van wegen die werden gebruikt om boten voort te slepen (jaag- en dijkpaden op oeverstroken) of van verdwenen trein- en tramverbindingen. Trage wegen vertellen heel wat over de eigenheid van een dorp of een streek. Ze zijn vaak levend erfgoed waarover heel wat anekdotes en legendes bestaan. Denk maar aan de smokkel- en molenpaadjes.

Trage wegen zijn, zeker in Vlaanderen, ook van belang voor natuurontwikkeling. In onze dichtbebouwde contreien zijn de overblijvende natuurgebieden klein en sterk versnipperd. Het netwerk van trage wegen kan een belangrijke kapstok zijn voor natuurverbinding, waardoor tal van planten en dieren zich kunnen verspreiden over een groter gebied. Daarnaast zijn trage wegen een specifieke biotoop voor verschillende planten en insecten.

Trage wegen zijn ook veilige verbindingen voor zachte weggebruikers. Trage wegen bieden, zeker voor korte afstanden, een alternatieve en verkeersveilige route voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen. Heel wat trage wegen maken een verbinding tussen en naar dorpskernen. Ook in een stad kunnen bijvoorbeeld jaagpaden naast waterlopen een veilige verbinding garanderen voor de zwakke weggebruiker.

Meer info

www.tragewegen.be  tragewegen@harelbeke.be

Beleid

Stad Harelbeke schenkt in verschillende beleidsdoelstellingen van het strategisch meerjarenplan 2014 – 2019 aandacht aan open ruimte en veilige wandel- en fietsverbindingen. Het stadsbestuur ziet er op toe dat de bestaande open ruimte in Harelbeke en deelgemeenten bewaard blijft en zet in op het stimuleren van de belevingswaarde. In het kader van de doelstelling ‘(verkeers)veilige leefomgeving’ wordt er in een apart actieplan gefocust op het creëren van veilige functionele fiets- en wandelverbindingen voor zachte weggebruikers zodat de inwoners van Harelbeke zich op een aangename en veilige manier door de stad kunnen verplaatsen. We inventariseerden de belangrijkste trage wegen in Harelbeke.

In deze folder vind je ze ingetekend op plan.

Naambordjes

Samen met de inventarisatie van de belangrijkste trage wegen in Harelbeke, kreeg elke trage weg ook een mooi naambordje. Zo kan je elke trage weg herkennen. De bordjes werden geproduceerd door Stadlandschap Leie en Schelde - een initiatief van de Provincie West-Vlaanderen – dat werk maakt van een (be)leefbaar landschap in de regio.

Zie ook

Oarelbeke ip de vélo