Sluikstorten

De stad levert belangrijke inspanningen om het leefmilieu proper te houden door onder meer het recyclagepark, de huis-aan-huis inzameling van huisvuil, PMD+, foliezakken, papier en karton en door het plaatsen van glasbollen. Toch worden we nog dikwijls geconfronteerd met sluikstorten. Je kan sluikstorten melden via het gratis nummer 0800 21202 van de milieudienst. De stad zorgt er samen met sociaal economiebedrijf vzw Effect voor dat het sluikstort op korte tijd wordt opgeruimd. Indien er aanwijzingen zijn over de identiteit van de sluikstorter worden de politiediensten verzocht om een GAS-PV op te maken.

Daarnaast worden heel wat straten door medewerkers van Effect maandelijks opgeruimd. Ten slotte organiseren we elk jaar in februari een grote lentekuis. Dan worden alle straten opgeruimd door medewerkers van de stad.

We vinden openbare netheid heel belangrijk. Daarom werken we ook aan een vuilnisbakkenplan en werken voor het optimaliseren van de netheid in onze stad samen met de Mooimakers-campagne (www.mooimakers.be). Zo hebben we ook een nieuwe hondenpoepactie opgezet. Sluikstort en zwerfvuil tolereren we niet.