Sluikstorten

De stad levert belangrijke inspanningen op het openbaar domein om het leefmilieu proper te houden. Toch worden we nog te dikwijls geconfronteerd met sluikstorten, iets wat niet kan en mag en waar vele burgers zich aan storen.

Sluikstort op openbaar domein

Je kan sluikstorten op het openbaar domein melden via het gratis nummer 0800 21202 van de milieudienst of via het meldingsformulier op onze website. Indien er aanwijzingen zijn over de identiteit van de sluikstorter, kan de Politiezone Gavers een GAS-PV opmaken.

Sluikstort op private eigendom

Sluikstorten op private eigendom kan je melden aan de Politiezone Gavers via info@pzgavers.be of 056 733 511.

Wat doet de stad?

De stad zorgt er samen met sociaal economiebedrijf vzw Effect voor dat een sluikstort op korte tijd wordt opgeruimd op ons openbaar domein. Daarnaast worden heel wat straten, bermen en grachten door medewerkers van vzw Effect maandelijks opgeruimd. Tenslotte organiseren we elk jaar eind februari een grote lenteschoonmaak. Tijdens deze lenteschoonmaak worden alle straten opgeruimd door medewerkers van de stad.

We vinden openbare netheid heel belangrijk. Daarom is er ook aan een vuilnisbakkenplan en werken voor we verder aan het optimaliseren van de netheid in onze stad samen met de Mooimakers-campagne (www.mooimakers.be). Zo hebben we ook een nieuwe hondenpoepactie opgezet en krijg je nog steeds een gadget wanneer je hondenpoepzakjes aankoopt aan ons onthaal. Wens je zelf een mooimaker te worden vraag dan zeker info via IMOG (duurzaamheid@imog.be).

Wat doet de stad niet?

Diensten zoals onder meer het recyclagepark, de huis-aan-huis inzameling van huisvuil, PMD+, foliezakken, papier en karton en het plaatsen van glascontainers worden via Imog aangeboden , textielcontainers via de Kringloopwinkel.

Imog

info@imog.be

0800 99 827

Kringloopwinkel

info@dekringloopwinkel.be

056 232 940

Kortom, sluikstort en zwerfvuil tolereren we niet! Werk samen mee aan een propere en nette stad Harelbeke.

Persoonsgegevens
Eventueel hoeveelheid vermelden.
Adres van sluikstort
Deel ons het adres mee waar gesluikstort is.
Maximaal 3 bestanden.
3 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, svg.