Waterzuivering en gescheiden afwatering - Fluvius

Het afvalwater van gezinnen en industrie van een groot deel van Harelbeke wordt via rioleringen en collectoren verzameld en naar het waterzuiveringsstation in de Kortrijksesteenweg gebracht. In dat station wordt ook het afvalwater van een aantal omliggende gemeenten behandeld. Het afvalwater van Hulste en Bavikhove komt nu nog in een beek terecht. In Hulste wordt momenteel gewerkt aan de aanleg van collectoren die het afvalwater zullen afvoeren naar een nog nieuw te bouwen waterzuiveringsstation in Waregem.

Particulieren en bedrijven (o.a. ook landbouwbedrijven) die in een gebied wonen waar nog geen riolering of collector is voorzien moeten minstens een septische put plaatsen! Nieuwe woningen in zo'n zone moeten zelfs een uitgebreide eigen waterzuivering voorzien! Mensen in dergelijke zone die zelf hun afvalwater zuiveren kunnen worden vrijgesteld van de belasting op oppervlaktewaterverontreiniging en kunnen een mooie subsidie bekomen voor de aanleg van hun waterzuiveringsinstallatie.