Verhuis naar het buitenland

Doe je aanvraag online    Maak een afspraak

Wanneer je naar het buitenland verhuist, moet je dit melden aan je stad/gemeente.

  • De aangifte kan gebeuren door een meerderjarige of door de referentiepersoon (gezinshoofd) van het gezin.
  • Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte doet.
  • Als een minderjarige naar het buitenland verhuist, moet iemand die het ouderlijke gezag uitoefent hem bij de aangifte bijstaan.

Na de aangifte ontvang je een document waarmee je je op het gemeentehuis, de ambassade of het consulaat van de nieuwe woonplaats moet aanbieden.

 

Voor info kan je ook terecht op www.viw.be (Stichting Vlamingen in de Wereld) 

Kosten

Een adreswijziging naar het buitenland is gratis. 

Wat moet je meenemen?

Neem zeker jouw identiteitskaart en je PIN- & PUK-codes mee.