Verbeteren van akten (verbeteringsvonnis)

Het kan gebeuren dat in een akte (geboorteakte, huwelijksakte ...) een typfout voorkomt. Die fout kan niet verbeterd worden door een eenvoudige doorhaling. Dit kan enkel na gunstig advies van de Procureur des Konings, op aanvraag van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Na gunstig advies van de Procureur wordt er een vermelding in rode inkt aangebracht in de rand van de akte.

Stap 1:

Melding

Je laat weten aan de dienst burgerzaken van de gemeente waar de akte is opgesteld, dat in een akte die je betreft, een fout voorkomt.

Stap 2:

Gevolgen

Indien nodig moet de identiteitskaart, het rijbewijs enz. aangepast worden.