Terrassen Horeca

De uitbater of brouwer van een horecazaak kan een terrasaanvraag indienen om gebruik te maken van het voorliggend openbaar domein. Afhankelijk of het een seizoensgebonden terras betreft (nl. enkel in de zomermaanden vanaf april tot eind oktober) betreft of een niet-seizoensgebonden terras (permanent aanwezig, ook in de wintermaanden) zijn andere regels van toepassing. Sowieso moeten beiden worden aangevraagd aan het schepencollege.

Bij een seizoensgebonden terras, dat wordt weggenomen in de winter en bestaat uit losse elementen (tafels, stoelen, wanden...),  is er (meestal) geen stedenbouwkundige vergunning vereist; maar dus wél een collegebeslissing. Bij een niet-seizoengebonden terras is meestal naast een gewone collegetoelating ook een stedenbouwkundige vergunning vereist.

Voorwaarden

De aanvraag dient correct alle contactgegevens van de aanvrager  (telefoon + GSM+ adres) te vermelden evenals een bijhorend inplantingsplan én een duidelijke detailtekening van de gewenste constructies. Best wordt in de aanvraag gesteld of het een permanent terras wordt of niet.