Richtingsborden openbare weg

Er dient een schrijven gericht te worden aan de Mobiliteitscommissie, Marktstraat 29,  8530 Harelbeke. Bij deze aanvraag dient men een motivatie en een voorstel te voegen waar men bewegwijzering wenst te plaatsen. Vervolgens zal de Mobiliteitscommissie nagaan of de aanvraag beantwoord aan het geldende bewegwijzeringsreglement en/of de borden dienen geplaatst te worden op gemeentewegen of gewestwegen. Indien er sprake is van gewestwegen dient eerst aan het agentschap Infrastructuur (Wegen en Verkeer West-Vlaanderen) advies gevraagd te worden. Indien een vergunning verleend wordt, mogen de borden binnengebracht worden bij het stadsdepot (Broelstraat), die zullen instaan voor de plaatsing. Er dient ten slotte opgemerkt dat de borden moeten voldoen aan de voorschriften. Info bij Lieven Naessens, politie, 056 733 580.

Extra informatie

 

Stap 1:

Zich wenden tot