Parkeerkaart zorgverstrekkers

Deze parkeerkaart laat de zorgverstrekkers toe om onbeperkt of gratis te parkeren in de blauwe zone en zones voor betalend parkeren.
De zorgverstrekkers (huisartsen, thuisverpleegkundigen, aangestelden van diensten voor gezinszorg, kinesisten, maatschappelijk werkers, laboranten, dierenartsen, apothekers, para-medische beroepen ...) dienen hiervoor een schriftelijke verklaring op eer af te leggen dat zij huisbezoeken doen in Harelbeke. Verder moeten zij een eigendomsbewijs, of een bewijs van gebruiksrecht op het voertuig waarvoor de parkeerkaart wordt aangevraagd, kunnen voorleggen. Parkeerkaarten voor zorgverstrekkers die afgeleverd werden door een andere gemeente zijn ook geldig in Harelbeke.
De kaarten kunnen afgehaald worden tijdens de openingstijden op de communicatiedienst. De parkeerkaarten zijn vijf jaar geldig.

Kosten

Gratis