Parkeerkaart zorgverstrekkers

Deze parkeerkaart laat de zorgverstrekkers toe om onbeperkt of gratis te parkeren in de blauwe zone en zones voor betalend parkeren.

De zorgverstrekkers (huisartsen, thuisverpleegkundigen, aangestelden van diensten voor gezinszorg, kinesisten, maatschappelijk werkers, laboranten, dierenartsen, apothekers, para-medische beroepen ...) dienen hiervoor een schriftelijke verklaring op eer af te leggen dat zij huisbezoeken doen in Harelbeke. Verder moeten zij een eigendomsbewijs, of een bewijs van gebruiksrecht op het voertuig waarvoor de parkeerkaart wordt aangevraagd, kunnen voorleggen. Parkeerkaarten voor zorgverstrekkers die afgeleverd werden door een andere gemeente zijn ook geldig in Harelbeke.

De kaarten kunnen afgehaald worden tijdens de openingstijden op de communicatiedienst. De parkeerkaarten zijn vijf jaar geldig.

Parkeer + Zorg

Als zorgverstrekker verlies je vaak tijd in het zoeken naar een parkeerplaats. Via ‘Parkeer + Zorg’  hangen inwoners een sticker aan hun raam of garagepoort en stellen ze hun oprit ter beschikking voor kortparkeren.

Lees hier meer:  www.harelbeke.be/producten/parkeer-zorg

Kosten

Gratis