Militiegetuigschrift

Dit is een attest dat bewijst dat je jouw legerplicht hebt voldaan. Hoewel de dienstplicht sinds 1994 is afgeschaft, kan je nog militiegetuigschriften in verband met vroegere militaire verplichtingen en de militaire toestand (onbepaald verlof, definitief verlof ...) aanvragen. 
Het militiegetuigschrift kan uitgereikt worden aan mannen die geboren zijn voor 1 januari 1976. Ben je geboren na 1 januari 1976 dan kan je een getuigschrift krijgen waaruit blijkt dat je niet onderworpen was aan de legerdienst.

Conditions

Voor iedereen die zijn legerdienst vervuld heeft of die hiervan vrijgesteld werd.

Costs

Gratis

What should you bring?

Identiteitskaart en eventueel militair zakboekje.