Inburgeringstraject

Het inburgeringstraject wordt gecoördineerd door het onthaalbureau inburgering en bestaat uit een vormingsprogramma ondersteund door een individuele begeleiding van de inburgeraar. Het vormingsprogramma wordt samengsteld uit lessen Nederlands, maatschappelijke oriëntatie en loopbaanoriëntatie.