Huur en concessies stadspatrimonium

Bij de dienst Patrimonium kan je terecht voor informatie over huur en concessies van stadspatrimonium.

Een domeinconcessie is een tijdelijk gebruiksrecht op een gedeelte van het openbaar (of privé)domein van de stad.

De gemeenteraad beslist over de contractvoorwaarden voor concessies van meer dan negen jaar.

Het college van burgemeester en schepenen verleent de kortlopende concessies.

Heb je vragen? Bel dan naar de dienst Patrimonium.