Grondwaterwinning

Wie voor zichzelf of voor rekening van iemand anders een boorput aanlegt of verbouwt, moet dit melden bij de VMM, Afd. Operationeel Waterbeheer

Dienst Grondwaterbeheer, Zandstraat 255, 8200 Brugge. Een voorafgaande vergunning is nodig voor de aanleg en exploitatie van een grondwaterwinning voor de handel, nijverheid, landbouw of enige andere activiteit. Ook het aanleggen van permanente draineringen door landbouwers en het tijdelijk draineren voor bouwwerken is meldings- of vergunningsplichtig!

Extra informatie

 

Stap 1:

Zich wenden tot