Erkenning dierenhandel

Voor de uitbating van een dierenhandelszaak, een dierenasiel, een dierenpension en een honden of kattenkwekerij is de erkenning vereist van de minister van Volksgezondheid die bevoegd is voor dierenwelzijn.

Deze erkenning moet rechtstreeks worden ingediend bij de Dienst Inspectie Dierenwelzijn.

Het houden van honden is vanaf vijf volwassen dieren trouwens ook vergunningsplichtig overeenkomstig de milieuwetgeving (Vlarem).

Neem ook hiervoor contact op met de Milieudienst.