'Doe het duurzaam!'-premie voor verhuurders

De 'Doe het duurzaam!'-premie kan ook aangevraagd worden door verhuurders die hun woning verhuren aan een billijke huurprijs. 

 

Voorwaarden

De premie bedraagt 30% van de aanvaarde kostprijs (excl. BTW) met een maximum van;

- 2500 euro als de huurwoning ouder is dan 50 jaar
- 4000 voor verhuurders die vallen onder inkomensschaal 1 (= 30% inkomenscategorie van de Vlaamse renovatiepremie) en waarvan de huurwoning ouder is dan 40 jaar
- 4000 euro voor verhuurders waarvan de woning ouder is dan 40 jaar en deze bovendien is opgenomen in het gemeentelijk actieplan onroerend erfgoed met een middelhoge of hoge locuswaarde

De totale kostprijs van de uitgevoerde werken moet minstens 7500 euro bedragen

Na de uitvoering van de werken met de woning voldoen aan de minimale normen zoals opgenomen in de Vlaamse codex wonen. 

Na de renovatiewerken moet de woning minstens 9 jaar worden verhuurd met een geregistreerde huurovereenkomst met opgelegde maximumprijzen volgens het aantal slaapkamers.

Een lopende huurovereenkomst kan verder uitgevoerd worden.

Een huurprijsstijging wordt niet toegestaan, jaarlijkse indexering mag wel toegepast worden.

Volgende werkzaamheden komen in aanmerking;

- dakwerkzaamheden *
- buitenschrijnwerk *
-  elektriciteit
- muren en funderingen*

* betekent dat het hout gebruikt voor deze werken duurzaam gelabeld hout moet zijn (FSC of PEFC) met de nodige attesten

Zowel werken uitgevoerd door een aannemer, als door de aanvrager zelf komen in aanmerking.

De premie moet steeds aangevraagd worden VOOR de start van de werken. Dit is een 'aanvraag tot vooronderzoek'. 

Indien de woning gedurende de periode van 9 jaar niet verhuurd wordt aan een billijke huurprijs of ze wordt verkocht dient de premie integraal terug betaald te worden. 

 

 

 

 

Wat moet je meenemen?

- de premie wordt aangevraagd door de eigenaar-verhuurder of door de syndicus of VME als het om werken aan de gemeenschappelijke delen gaat van een meergezinswoning

- vul daarvoor het formulier 'aanvraag tot vooronderzoek' in en vul aan met de gevraagde bijlagen

Extra informatie

Maximale basis*huurprijzen vanaf januari 2022:

- 460,05 euro voor een studio
- 518,68 euro voor een woning met 1 slaapkamer
- 576,32 euro voor een woning met 2 slaapkamers
- 691,57 euro voor een woning met 3 slaapkamers
- 806,84 euro voor een woning met 4 of meer slaapkamers

Volgende aanpassing gebeurt in januari 2021. 

* kosten zoals huur van een aparte garage, gemeenschappelijke kosten, syndicuskosten, nutsvoorzieningen... zijn niet inbegrepen in de basishuurprijs. 

Andere premies voor verhuurders