Crematie

Maak een afspraak

Indien een persoon sterft kan die zelf gekozen hebben voor crematie door middel van een laatste wilsbeschikking of kan bij ontstentenis ervan de familie ook opteren voor lijkverbranding of crematie.

De as kan worden:

  • begraven worden op het kerkhof (urnenveld of bijzetting in graf)
  • bijgezet worden in een columbarium
  • verstrooid worden op de strooiweide van de begraafplaats
  • verstrooid worden op de strooiweide van het crematorium
  • verstrooid worden in Belgische territoriale zee
  • verstrooid worden op een andere plaats dan het kerkhof
  • begraven worden op een andere plaats dan het kerkhof
  • bewaard worden op een andere plaats dan het kerkhof (voor deze laatste drie is een schriftelijke verklaring van betrokkene noodzakelijk).

Op de strooiweide is een herdenkingszuil voorzien waaraan gedenknaamplaatjes kunnen bevestigd worden.
Een naamplaatje kan aangevraagd worden bij de dienst burgerlijke stand. Kostprijs: 60 euro voor 10 jaar.

Kosten

Tarieven voor crematie kan u navragen bij het crematorium  van Kortrijk , Ambassadeur Baertlaan 5, 8500 Kortrijk, tel. : 056 24 16 16,  crematorium van Brugge, De Blauwe Toren, Zeelaan 2, Dudzele, tel.: 050 314 141 of bij het crematorium van Lochristi, Smalle Heerweg 60, 9080 Lochristi, tel.: 09 355 51 78.

Wat moet je meenemen?

Voor crematie is een toestemming nodig van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats van overlijden. Vooraleer die toestemming te geven moet de ambtenaar een onderzoek laten uitvoeren door een beëdigd geneesheer naar de overlijdensoorzaak. Indien uit het onderzoek zou blijken dat het overlijden niet te wijten is aan een natuurlijke oorzaak, maar dat er sprake is van een gewelddadig of verdacht overlijden, dan moet de toestemming tot crematie door de Procureur des Konings gegeven worden.