Ambtshalve schrapping uit het bevolkingsregister

Indien blijkt dat je niet meer verblijft op het adres waar je staat ingeschreven in de registers en indien het onmogelijk blijkt jouw nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen, dan kan het College van burgemeester en schepenen beslissen je van ambtswege af te voeren uit de registers.

Dit gebeurt steeds na grondig onderzoek door de ambtenaar van Burgelijke Stand in samenwerking met de lokale politie/wijkagent die meermaals zal controleren of je nog verblijft op het gekende adres.

Wie ambtshalve wordt uitgeschreven heeft geen officieel adres meer en bestaat administratief niet meer in België. Je hebt een ongeldige identiteitskaart, zal problemen ondervinden bij de bank, ziekteverzekering, VDAB, ...

Kortom, je verliest bepaalde sociale rechten en burgerrechten.Om dit te vermijden kan je jouw eventuele tijdelijke afwezigheid bij de dienst Burgerzaken melden.