Afschrift overlijdensakte

Doe je aanvraag digitaal  

Omwille van de verscherpte coronamaatregelen, kan je hiervoor tijdelijk niet langskomen op afspraak. Wanneer je belt naar 056 733 338 helpen we je telefonisch verder (maken het afschrift van de akte op en sturen het je toe per post). 

Een afschrift van een overlijdensakte is een kopie van de akte uit de registers. De akte vermeldt o.a. de naam, de voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat en de plaats en datum van overlijden.

Wie kan dit afschrift aanvragen?

  • de overlevende echtgenoot/echtgenoten
  • de openbare overheden
  • de wettelijk vertegenwoordiger van de overledene
  • de bloedverwanten in opgaande en dalende lijn
  • de erfgenamen
  • de notaris of advocaat die verklaart te handelen uit hoofde van de beroepshoedanigheid

Een derde kan een afschrift van een overlijdensakte afhalen mits voorlegging van een volmacht en identiteitskaart (of kopie) van de overlevende echtgenoot/echtgenote of bloedverwant. Indien geen volmacht of identiteitskaart kan worden voorgelegd, wordt de akte opgestuurd naar de hoofdverblijfplaats van de overlevende echtgenoot/echtgenote of bloedverwant.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Neem zeker jouw identiteitskaart mee.