Afschrift overlijdensakte

Doe je aanvraag digitaal   Maak een afspraak

Een afschrift van een overlijdensakte is een kopie van de akte uit de registers. De akte vermeldt o.a. de naam, de voornamen, geboortedatum, burgerlijke staat en de plaats en datum van overlijden.

Wie kan dit afschrift aanvragen?

  • de overlevende echtgenoot/echtgenote
  • de wettelijk vertegenwoordiger van de overledene
  • de bloedverwanten in opgaande en dalende lijn
  • de erfgenamen
  • de notaris of advocaat die verklaart te handelen uit hoofde van de beroepshoedanigheid
Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Neem zeker jouw identiteitskaart mee.