Afschrift geboorteakte

  Doe je aanvraag digitaal   Maak een afspraak 

  Een afschrift van een geboorteakte is een kopie van een akte uit de registers. De geboorteakte vermeldt o.a. de naam, de voornamen, geboortedatum en -uur, de afstamming (= ouder(s)) en eventueel een kantmelding.

  Wie kan dit afschrift aanvragen?

  1. de personen op wie de akte betrekking heeft
  2. de echtgenoot of overlevende echtgenoot
  3. de wettelijk vertegenwoordiger
  4. bloedverwanten in opgaande of dalende lijn (kinderen - ouders - grootouders)
  5. erfgenamen
  6. de notaris of advocaat die verklaart te handelen in opdracht van de belanghebbende of uit hoofde van de beroepshoedanigheid
  Kosten

  Gratis

  Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart