Afschrift geboorteakte

  Doe je aanvraag digitaal   Maak een afspraak 

  Een afschrift van een geboorteakte is een kopie van een akte uit de registers. De geboorteakte vermeldt o.a. de naam, de voornamen, geboortedatum en -uur, de afstamming (= ouder(s)) en eventueel een kantmelding.

  Wie kan dit afschrift aanvragen?

  De betrokkenen zelf.

  De volgende personen kunnen een  afschrift verkrijgen zonder volmacht van één van de betrokkenen zelf:

  1. de personen op wie de akte betrekking heeft
  2. openbare overheden
  3. de echtgenoot of overlevende echtgenoot
  4. de wettelijk vertegenwoordiger
  5. bloedverwanten in opgaande of dalende lijn (kinderen - ouders - grootouders)
  6. erfgenamen
  7. de notaris of advocaat die verklaart te handelen in opdracht van de belanghebbende of uit hoofde van de beroepshoedanigheid

  Een derde kan een afschrift van een geboorteakte afhalen mits voorlegging van een volmacht en de identiteitskaart of kopie van de identiteitskaart van één van de belanghebbenden.

  Kosten

  Gratis

  Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart