Afschrift echtscheidingsakte

Doe je aanvraag digitaal   Maak een afspraak

Een afschrift van een echtscheidingsakte is een kopie van de akte uit de registers. De akte vermeldt o.a. de naam, de voornamen, geboortedatum, datum van het vonnis en echtscheiding.

Wie kan aan afschrift aanvragen?

  1. de persoon op wie de akte betrekking heeft
  2. de echtgenoot of overlevende echtgenoot
  3. de wettelijk vertegenwoordiger
  4. bloedverwanten in opgaande of dalende lijn (kinderen - ouders- grootouders)
  5. erfgenamen
  6. de notaris of advocaat die verklaart te handelen in opdracht van de belanghebbende of uit hoofde van de beroepshoedanigheid
Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Als je het document zelf ophaalt:

  • jouw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Als je het document voor iemand anders aanvraagt: 

  • een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  • jouw eigen identiteitskaart.