Adoptie

Sinds 30 juni 2006 is het mogelijk om te adopteren door personen van hetzelfde geslacht. Ze kunnen samen voor de Rechtbank verklaren wie van beiden de familienaam doorgeeft.

Adoptie of aanneming is een juridische band van vader- of moederschap, die ontstaat door "aanneming" van een persoon (= geadopteerde) door een andere persoon( = adoptant).Er bestaan 2 vormen van adoptie:

Volle adoptie is enkel mogelijk als de geadopteerde persoon jonger is dan 18 jaar. Bij een volle adoptie worden al de banden met de oorspronkelijke familie verbroken. Het kind wordt aanzien alsof het geboren is uit de adoptant(en).

Bij een gewone adoptie blijft de band met de oorspronkelijke familie bestaan en er is geen voorwaarde van leeftijd.

Voorwaarden

De voorwaarden om een kind te adopteren zijn verschillend zoals leeftijdsvoorwaarde, voorwaarde tot bekwaamheid en geschiktheid van de adoptant...

Extra informatie

 

Gevolgen van een volle adoptie:

  • het geadopteerde kind verkrijgt de familienaam van de adoptant
  • het geadopteerde kind en zijn afstammelingen bekomen een statuut die dezelfde rechten en plichten hebben, alsof het kind geboren is uit de adoptant(en).

Gevolgen van een gewone adoptie:

  • het geadopteerd kind krijgt de familienaam van de adoptant
  • je hebt de mogelijkheid om naast de familienaam ook de oorspronkelijke familienaam te behouden
  • de geadopteerde en zijn afstammelingen blijven het erfrecht uit hun oorspronkelijke familie behouden en ze krijgen ook het recht op de erfenis van de adoptant(en)

Buitenlandse adoptie:

  • Een buitenlandse adoptie wordt geregeld door het decreet inzake interlandelijke adoptie. Aangezien deze materie specifiek is en afhankelijk is van de nationaliteit van de geadopteerde kan je zich wenden naar: De Federale Centrale Autoriteit, dienst internationale adopties.