Aankoop en verkoop van stadspatrimonium

De stad heeft een aantal eigendommen - zoals gebouwen of gronden - die te koop kunnen komen.

Voor de aankoop of de verkoop van onroerende goederen voor of uit het stadspatrimonium is een beslissing van de gemeenteraad nodig. 

De waarde van het goed wordt vooraf geschat waarna een principieel besluit wordt genomen en het dossier kan worden opgestart.

Heb je vragen over de aan- of verkoop van stadspatrimonium, bel dan naar de dienst Patrimonium.