Parkeren in Harelbeke

Controle blauwe zone gebeurt voortaan door private partner OPC 

Om in duidelijk afgebakende zones het lang parkeren te weren waardoor het (kort) parkeren aan de handelszaken wordt gevrijwaard, wordt de controle in de blauwe zone opgedreven. Per 1 september 2017 gebeurt de controle op de naleving door Optimal Parking Control (OPC) en niet langer door de politie. OPC stuurt eigen controleurs op pad. Die controleurs kunnen, bij vaststelling van overtreding, zelf een retributie uitschrijven volgens de geldende afspraken met het stadsbestuur. Momenteel kan een overtreding leiden tot een retributie van 35 euro.

Raadpleeg het reglement

Raadpleeg de retributie op kortparkeren en bewonersparkeren

In de blauwe zone is het verplicht de blauwe parkeerschijf te gebruiken op werkdagen van 9 tot 18 uur (niet op zon- en feestdagen). Het niet gebruiken van de kaart, leidt automatisch tot een retributie. Er geldt een beperkte parkeertijd van twee uur, tenzij anders aangegeven. De blauwe zone wordt aangeduid met zoneborden (aan het begin en einde van de zone). Wie in de blauwe zone woont, heeft recht op een bewonerskaart (uitgezonderd voor bewoners van de Marktstraat, Marktplein, Kortrijksestraat, Andries Pevernagestraat, Gaversstraat, Beversestraat en Overleiestraat). Zorgverstrekkers kunnen een parkeerkaart voor zorgverstrekkers krijgen waardoor ze vrijgesteld worden van retributies. Meer info over deze kaarten kan je krijgen op het stadhuis. Meer info over de gemeentelijke parkeerkaarten voor bewoners en zorgverstrekkers vind je hier. Bezitters van een gemeentelijke parkeerkaart voor bewoners en zorgverstrekkers controleren best nog eens de geldigheidsduur van de kaart om zo onaangename verrassingen te vermijden.

Een folder met meer info over deze wijziging in het parkeerbeleid en een opsomming van de straten binnen de blauwe zone wordt binnenkort beschikbaar gesteld bij de handelaars uit de blauwe zone.

Alle info vind je eveneens op:

www.parkeren.be/harelbeke