Waardenmanifest 02 klantgericht

Klantgericht

We leveren een correcte dienstverlening naar interne en externe klanten vanuit een open, proactieve en positieve houding. Door mee te denken met de klant werken we aan continue verbetering.

Enkele praktijkvoorbeelden:

 • We zorgen voor inspraakmomenten voor onze burgers.
 • Binnen de eigen dienst overleggen we over hoe we op de beste manier een antwoord kunnen geven op de vragen van burgers/collega’s.
 • We ontvangen de klant op een gastvrije manier zodat hij/zij zich welkom voelt.
Waardenmanifest 04 ondernemend

Ondernemend

We zijn gedreven en enthousiast om vooruit te gaan. We nemen initiatief, werken op een creatieve manier om onze doelen te bereiken en worden daarin gesteund.

Enkele praktijkvoorbeelden:

 • We gaan door, ondanks tegenslagen.
 • We durven nieuwe ideeën uitspreken en uitwerken om onze werking te verbeteren.
 • We trekken actief naar de burger en vragen inspraak.
Waardenmanifest 01 vertrouwen

Vertrouwen

We waarderen elkaar en geven iedereen kansen en een veilige ruimte om te groeien. We durven ons kwetsbaar opstellen en worden daarin gerespecteerd.

Vertrouwen wekt vertrouwen.

Enkele praktijkvoorbeelden:

 • We houden geen informatie achter en zijn objectief
 • We komen afspraken na
 • We behandelen iedereen met respect
Waardenmanifest 03 collegiaal

Collegiaal

Het samenwerken met collega’s, op elkaar kunnen rekenen en vertrouwen is essentieel om je goed te voelen in je job en om deze ook goed te kunnen doen. Het samen werken naar een bepaald doel op een respectvolle manier, met begrip voor ieders mening, is wat we nastreven in onze organisatie.

Enkele praktijkvoorbeelden:

 • We kennen elkaars capaciteiten en talenten en doen daar beroep op wanneer nodig.
 • We nemen spontaan taken van elkaar over bij afwezigheden.
 • We vragen en geven hulp bij moeilijke dossiers.

Contacteer ons