Ophogen Kuurnebrug & Heraanleg Vlasstraat

Verhogen Kuurnebrug

Binnen het Europese Seine-Schelde project worden de Seine- en Scheldebekkens toegankelijker gemaakt voor moderne binnenvaartschepen die een groter laadvermogen hebben. De bedoeling is om een compleet, multimodaal transportnetwerk te bekomen waarin de waterwegen een betrouwbaar en duurzaam alternatief vormen voor transport over de weg.

De Leie, als belangrijke binnenvaartverbinding tussen Benelux en Frankrijk, wordt aangepast voor schepen van klasse Vb. Daarom investeert De Vlaamse Waterweg o.a. in de verhoging van de brug Kuurne-Harelbeke over de Leie. De huidige Kuurnebrug ligt maar een halve meter te laag voor schepen die willen passeren met containers tot drie lagen hoog gestapeld (hiervoor is 7m doorvaarhoogte nodig), en bovendien is de brug nog in goede staat. Daarom wordt de brug integraal bewaard, maar wel verhoogd, om passerende schepen een vlotte doorgang te bieden.

Doordat de brug verhoogd wordt, moeten ook de toegangswegen aangepast worden. De brug moet maximaal en veilig toegankelijk gemaakt worden voor alle vervoersmodi. 

Heraanleg Vlasstraat

Stad Harelbeke en Fluvius stappen mee in dit project voor het resterende stuk Vlasstraat tussen dit project en de N43. In deze zone wordt er een gescheiden rioleringsstelsel gerealiseerd en worden er ook afgescheiden fietspaden aangelegd die aansluiten op het nieuwe ontwerp van Kuurne Brug.

 

Projecttype Infrastructuurwerken
Ligging Vlasstraat - Tweebruggenstraat
Opdrachtgever De Vlaamse Waterweg, Stad Harelbeke en Fluvius
Studiebureau  Tractebel
Hoofdaannemer  NTB
Start werken  NTB
Eind werken  NTB (240 werkdagen)Contact : co√∂rdinatiebureau | coordinatiebureau@harelbeke.be

Wegenisplan Ophogen Kuurnebrug & Heraanleg Vlasstraat

Wegenisplan Ophogen Kuurnebrug & Heraanleg Vlasstraat

TYPE DWARSPROFIEL 02 - Kuurnebrug brugdek - Kuurne-Harelbeke

TYPEDWARSPROFIEL 02_ Kuurnebrug brugdek - Kuurne-Harelbeke

TYPE DWARSPROFIEL 03-Kuurnebrug Vlasstraat - Harelbeke

TYPEDWARSPROFIEL 03-Kuurnebrug Vlasstraat - Harelbeke

TYPE DWARSPROFIEL 04 - Kuurnebrug Twee-bruggenstraat - Harelbeke

TYPEDWARSPROFIEL 04 - Kuurnebrug Twee-bruggenstraat - Harelbeke

Fasering en omleiding zijn nader te bepalen.