Omvorming Zandberg

Op de wijk Zandberg staan de komende jaren grote werkzaamheden gepland. De werken vinden plaats in de Zandbergstraat, Zandbergplein, Julius Sabbestraat, Tuinbouwstraat, Herdersstraat, Zavelstraat en Harlemboislaan.

We doen de heraanleg van verschillende woonstraten en de heraanleg van het plein Zandberg.

Vaststellingen huidige toestand:

 • Wegenis en riolering zijn aan vervanging toe.
 • Gemotoriseerd verkeer staat voorop en er is weinig ruimte voor fietsers.
 • Snelheid verkeer ligt hoog.
 • Pleinzone is versnipperd door de verschillende rijwegen + parkeerplaatsen.
 • Te veel verharding.
 • Veel parkeerplaatsen worden onderbenut.
 • Geen volwaardige voetpaden.
 • Sober straatbeeld, weinig beleving.
 • Geen samenhang tussen kerk en omgeving.

 

Om de wensen van de buurt te kennen, werd een participatiemoment georganiseerd. De input van de bewoners vanuit deze participatie:

 • Verblijfkwaliteit verbeteren.
 • Meer ruimte voor groen.
 • De verkeersveiligheid verbeteren en de straten autoluw maken.
 • Voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners.

De vaststellingen en participatie resulteerden in volgende doelstellingen:

 • Riolering vervangen waarbij regenwater en vuil water gescheiden worden.
 • Hemelwater laten infiltreren door sterk in te zetten op ontharding.
 • Het verkeer richting Kortrijksesteenweg sturen zodat de woonwijk ontlast en veiliger wordt.
 • Nieuwe versmalde rijweg aanleggen met ruimte voor bredere waterdoorlatende voetpaden.
 • Waar nodig parkeervakken voorzien. Parkeervakken worden aangelegd in waterdoorlatende materialen.
 • Waar mogelijk grote groenstroken aangevuld met wadi’s.
 • Versterken biodiversiteit.
 • De verblijfskwaliteit op de wijk verbeteren.
 • De verbindingsstraatjes (Herdersstraat, Zavelstraat en Julius Sabbestraat) aanleggen volgens woonerfprincipe.

 

Doelstellingen specifiek voor Zandbergplein:

 • Ruimte voorzien voor evenementen op het plein.
 • Centraal rustpunt met zitmogelijkheden.
 • Integratie van spelelementen.
 • Accent leggen op schoolomgeving.
 • Architecturale kerk integreren in omgeving.
 • Parkeren: situeren aan de noordoostelijke kant, net buiten het plein.
 • Loop - en fietslijnen versterken.
 • Minimaal verharden, maximaal groen.

Fasering

Fasering:

 • Fase 1: Zandbergplein
 • Fase 2: Zandbergstraat
 • Fase 3: Zijstraten Herdersstraat, Julius Sabbestraat, Zavelstraat en Tuinbouwstraat
 • Fase 4: Harlemboislaan

Projecttype

Infrastructuurwerken

Ligging

Zandbergstraat, Zandbergplein, Julius Sabbestraat, Tuinbouwstraat, Herdersstraat, Zavelstraat en Harlemboislaan (in 4 fases)

Opdrachtgever

Fluvius en stad Harelbeke

Studiebureau

Sweco

Hoofdaannemer

NTB

Start werken

Begin 2024 (Zandbergplein)

Einde werken

NTB

Plan 1 Omvorming Zandberg

plan1 omvorming zandbergplein

Plan 2 Omvorming Zandbergplein

plan 2 omvorming zandbergplein

Presentatie bewonersmoment

Presentatie bewonersmoment Omvorming zandbergplein

 

Meer info

Coördinatiebureau: coordinatiebureau@harelbeke.be