Bestrijding Aziatische hoornaar

Gepubliceerd op Donderdag 12 oktober 2023
12 oktober 202312 oktober 2024

Update november 2023

Meldingen van nesten van Aziatische hoornaars worden vanaf 10 november 2023 op vespawatch.be niet langer doorgegeven aan een verdelger.  Dat is op dat moment immers niet meer zinvol, omdat de nieuwe koninginnen op dat moment in belangrijke mate al uitgevlogen zijn.  Om die reden worden nesten in deze fase van het jaar altijd steeds meer inactief.

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een exotische wespensoort die sinds mei 2017 in Vlaanderen voorkomt. Stad Harelbeke engageert zich om deel te nemen aan de gecoördineerde aanpak van de provincie West-Vlaanderen met betrekking tot het bestrijden van de Aziatische hoornaar. De soort staat erom bekend agressief te zijn, honingbijenkasten te kunnen binnendringen en volledige nesten leeg te roven. In november 2017 stond de teller op 15 waarnemingen in België, waarvan 6 in Vlaanderen. Vanaf 2018 werd de soort in alle provincies waargenomen en breidde sterk uit. Ook op het grondgebied van Harelbeke zijn reeds verschillende nesten van Aziatische hoornaar aangetroffen en bestreden.

Het nest wordt in het voorjaar gestart door een bevruchte koningin die succesvol overwinterd heeft. Vooral in de maanden februari tem mei is het belangrijk om aandacht te hebben voor de primaire nesten die ze laag bij de grond maken (om energie te sparen). De koningin start in haar eentje met de bouw van een primair nest en zal de eerste werksters zelf grootbrengen. Aan het begin van de zomer wordt een secundair nest gebouwd, dat uitgroeit tot het effectieve nest. Als er veel primaire nesten worden gevonden en verdelgd zal dit dus een grote invloed  hebben op de secundaire nesten doordat koningin dood is.

Het is aangewezen om bijkomende inspanningen te doen om de kleine voorjaarsnesten op te sporen en te verdelgen (van februari tem mei), maar ook de secundaire nesten.

Je kan melding doen van een nest via vespawatch.be. Het bestrijden van de nest(en) is gratis in Harelbeke, dit i.s.m. de Provincie.

Aziatische hoornaar

Aziatische hoornaar