Moleneiland met vistrap

Een stuw is dan wel een goede bescherming tegen droogtes of overstromingen, maar het is een grote barrière voor vissen. Ze kunnen niet meer vrij de rivier op- en afzwemmen. De ‘Europese Kaderrichtlijn Water’ bepaalt dat vissen vrij moeten kunnen migreren in de rivieren. In Harelbeke wordt dat mogelijk gemaakt door een vistrap te voorzien.

Vistrap
Brug bloemmolens

Die vispassage is een constructie met ondiep en snelstromend water waardoor migratie van vissen mogelijk is. Iedereen zal de vispassage op het Moleneiland kunnen bezoeken dankzij de passerelle, die een goed zicht geeft op de constructie.

Tijdens de werken dient het Moleneiland als werfzone, staan er loodsen voor materiaalopslag en werfketen voor W&Z NV en de aannemer.

Op het einde van de werken wordt de tip van het Moleneiland opnieuw een echt eiland met een groenzone en een vistrap. Momenteel is ontwerpend onderzoek lopende voor de inrichting van de rest van het Moleneiland (tussen Bloem- en Banmolens) dat in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal resulteren.

Het Moleneiland wordt beter toegankelijk dankzij een nieuwe draaibrug voor fietsers en voetgangers tussen het centrum en het eiland.

Brug banmolens

Aan de Banmolens zullen de kaaimuren worden opengebroken. De oude Leiearm wordt opnieuw met de Leie verbonden en het water zal tot aan de Banmolens kunnen stromen.

Die verbinding wordt ook de intake genoemd. De aannemer brengt damplanken aan in de zone tussen Leie en de Banmolens, graaft de grond ertussen uit en bouwt het brugje tussen beide oevers.

Deze werkzaamheden zullen ongeveer een half jaar duren.

Helemaal op de uiterste punt van het Moleneiland komt de gerenoveerde hefportiek van de oude stuw. Het wordt een soort monument en uitkijkplatform. Op die manier krijgt industrieel erfgoed een mooie plek. 

Logo Provincie West-Vlaanderen

Voor de toeristische impuls die de Bloemmolensbrug, fiets- en voetgangersbrug geeft, ontvangt Stad Harelbeke een subsidie van de provincie West-Vlaanderen.