Mobiliteitsplan Harelbeke

Naar waar willen we? 

In het vernieuwde mobiliteitsplan willen we de nadruk leggen op veilige, vlotte verplaatsingen en op wijken waar het aangenaam wonen is.

Het wordt hoog tijd om het mobiliteitsplan aan te passen, het huidige dateert van 2011. Intussen bewoog er heel wat op het vlak van mobiliteit: we vinden op de fietspaden steeds meer snelle elektrische fietsen, bakfietsen en steps. Ook deelwagens en deelfietsen vinden stilaan hun weg naar onze straten en pleinen.

Leefbare mix-wijken

In leefbare wijken kunnen jong en oud zich veilig verplaatsen. Voetgangers en fietsers krijgen er een belangrijke plaats. Maar ook de haltes van het openbaar vervoer zijn goed bereikbaar. De auto krijgt een aangepaste plek op de weg en druk doorgaand verkeer wordt geweerd, zodat het aangenaam toeven is op de pleintjes. Om die mix tussen de verschillende weggebruikers in goede banen te leiden, zullen op sommige plekken ingrepen moeten gebeuren: meer ruimte vrijmaken voor fietsers, doorgaand verkeer ontmoedigen, de snelheid verlagen… Met andere woorden: fix the mix!

Lees meer over Fix the Mix

Participatie per wijk

In het vernieuwde mobiliteitsplan zal per wijk onderzocht worden hoe we dat gaan doen. Daarvoor willen we ook de bewoners van de wijk aan het woord laten. Voor de verschillende wijken worden er aparte participatiemomenten georganiseerd. Daarop willen we van jullie te weten komen welk droombeeld jullie hebben voor je wijk en hoe we hieraan kunnen werken. Hou onze website en sociale media zeker in de gaten voor meer nieuws over de komende participatiemomenten!

Oktober 2020: van start met... de Zandberg

De Zandberg kwam in oktober 2020 eerst aan de beurt. 

Februari 2021:  Hulste

Het participatiemoment omtrent het mobiliteitsplan voor het deelgebied Hulste vond digitaal plaats op dinsdag 23 februari om 19.30 uur.

Wil je nog mee participeren?

Duid je ideale verkeerssituatie in Hulste aan op de kaarten. Stuur een foto of een ingescande versie van je kaarten door naar mobiliteit@harelbeke.be en we nemen dit mee in de opmaak van het mobiliteitsplan.

Kaart Hulste 1

Kaart Hulste 2

Verdere participatiemomenten

Maart 2021: Bavikhove & Overleie

Het participatiemoment omtrent het mobiliteitsplan voor Bavikhove en Overleie vindt digitaal plaats op woensdag 17 maart om 19.30 uur.

SCHRIJF JE IN

Wil je erbij zijn? Stuur dan een mailtje naar mobiliteit@harelbeke.be en vermeld jouw adres. Na je inschrijving krijg je een bevestiging met een link naar de digitale vergadering.

PARTICIPEER MEE OP VOORHAND

Binnenkort zullen de kaarten voor Bavikhove en Overleie hier beschikbaar zijn.
 

Maart 2021: Stasegem en de Collegewijk

April 2021: Eiland en Arendswijk

April 2021: Centrum Harelbeke

 

Zie ook

Oarelbeke ip de vélo