Een nieuw mobiliteitsplan voor Harelbeke

Mobiliteitsplan Harelbeke

Naar waar willen we? 

In het vernieuwde mobiliteitsplan willen we de nadruk leggen op veilige, vlotte verplaatsingen en op wijken waar het aangenaam wonen is.

Het wordt hoog tijd om het mobiliteitsplan aan te passen, het huidige dateert van 2011. Intussen bewoog er heel wat op het vlak van mobiliteit: we vinden op de fietspaden steeds meer snelle elektrische fietsen, bakfietsen en steps. Ook deelwagens en deelfietsen vinden stilaan hun weg naar onze straten en pleinen.

Leefbare mix-wijken

In leefbare wijken kunnen jong en oud zich veilig verplaatsen. Voetgangers en fietsers krijgen er een belangrijke plaats. Maar ook de haltes van het openbaar vervoer zijn goed bereikbaar. De auto krijgt een aangepaste plek op de weg en druk doorgaand verkeer wordt geweerd, zodat het aangenaam toeven is op de pleintjes. Om die mix tussen de verschillende weggebruikers in goede banen te leiden, zullen op sommige plekken ingrepen moeten gebeuren: meer ruimte vrijmaken voor fietsers, doorgaand verkeer ontmoedigen, de snelheid verlagen… Met andere woorden: fix the mix!

Lees meer over Fix the Mix

Participatie per wijk - 2020 en 2021

In het vernieuwde mobiliteitsplan werd per wijk onderzocht hoe we dat gaan doen. Daarvoor lieten we ook de bewoners van de wijk aan het woord. Voor de verschillende wijken werden er aparte participatiemomenten georganiseerd. Daarop wilden we van jullie te weten komen welk droombeeld jullie hebben voor je wijk en hoe we hieraan kunnen werken. 

Infosessies per wijk - 2022

De resultaten van de onderzoeksanalyse zijn bekend. Intercommunale Leiedal geeft uitleg tijdens een infosessie per wijk wat er in de toekomst zal gebeuren. Inschrijven kan via mobiliteit@harelbeke.be, vergeet niet te vermelden voor welke sessie je inschrijft.

Zie ook

Oarelbeke ip de vélo

Nieuw mobiliteitsplan uitgegeven

Hieronder kan je het nieuwe mobiliteitsplan van lokaal bestuur Harelbeke inkijken. Het plan houdt rekening met de input uit de participatieprojecten en werd opgeklopt in april 2023.