Een nieuw mobiliteitsplan voor Harelbeke

Mobiliteitsplan Harelbeke

Naar waar willen we? 

In het vernieuwde mobiliteitsplan willen we de nadruk leggen op veilige, vlotte verplaatsingen en op wijken waar het aangenaam wonen is.

Het wordt hoog tijd om het mobiliteitsplan aan te passen, het huidige dateert van 2011. Intussen bewoog er heel wat op het vlak van mobiliteit: we vinden op de fietspaden steeds meer snelle elektrische fietsen, bakfietsen en steps. Ook deelwagens en deelfietsen vinden stilaan hun weg naar onze straten en pleinen.

Leefbare mix-wijken

In leefbare wijken kunnen jong en oud zich veilig verplaatsen. Voetgangers en fietsers krijgen er een belangrijke plaats. Maar ook de haltes van het openbaar vervoer zijn goed bereikbaar. De auto krijgt een aangepaste plek op de weg en druk doorgaand verkeer wordt geweerd, zodat het aangenaam toeven is op de pleintjes. Om die mix tussen de verschillende weggebruikers in goede banen te leiden, zullen op sommige plekken ingrepen moeten gebeuren: meer ruimte vrijmaken voor fietsers, doorgaand verkeer ontmoedigen, de snelheid verlagen… Met andere woorden: fix the mix!

Lees meer over Fix the Mix

Participatie per wijk

In het vernieuwde mobiliteitsplan zal per wijk onderzocht worden hoe we dat gaan doen. Daarvoor willen we ook de bewoners van de wijk aan het woord laten. Voor de verschillende wijken worden er aparte participatiemomenten georganiseerd. Daarop willen we van jullie te weten komen welk droombeeld jullie hebben voor je wijk en hoe we hieraan kunnen werken. Hou onze website en sociale media zeker in de gaten voor meer nieuws over de komende participatiemomenten!

Oktober 2020: van start met... de Zandberg

De Zandberg kwam in oktober 2020 eerst aan de beurt. 

 

Zie ook

Oarelbeke ip de vélo