Logo hᴖaqua

Combilogo

Met het woord hᴖaqua leggen we de verbinding tussen de stad (h) en het water (aqua), want dat is uiteindelijk ook wat er gebeurt in de stadsvernieuwing: we richten ons opnieuw naar de Leie en proberen het water in ons centrum binnen te trekken.

Verder komen er op het Leietraject een paar nieuwe boogbruggen die in het logo gesymboliseerd worden door het boogje tussen beide onderdelen. Het bruggetje verwijst ook naar het bij elkaar brengen van de verschillende delen van onze stad.

Het logo op zich staat ook dicht bij de nieuwe huisstijl zoals die veruitwendigd wordt in het hblad. Het is m.a.w. een herkenbare stijl van de stad Harelbeke.