Aanplant Lagemeers bos – Spijkerland

Van een oude stortlocatie naar een bos?

Vroeger werd huishoudelijk afval vooraleer het verbranden in een verbrandingsoven opgehaald door private, maar door de stad aangestelde ophalers. Die brachten het afval naar stortplaatsen, in de stad of in het landelijke gebied. Zo zijn er, net zoals elders in Vlaanderen, ook in Harelbeke verschillende oude stortlocaties gekend.

De Vlaamse Regering wilde met deze vervuilde ondergrondlocaties iets doen. Minister Demir lanceerde een oproep naar lokale besturen om oude stortplaatsen te onderzoeken en na te gaan of er bos kon op geplant worden. Harelbeke ging in op de oproep met het perceel in de Kleine Waregemsestraat. 

Na de stortactiviteit werd het stort afgedekt en ingezaaid met gras, een andere teelt dan gras was er door de slechte ondergrond niet mogelijk. Uit het bodemonderzoek bleek dat de ondergrond wel vervuild was, maar niet van die aard dat afgraven noodzakelijk was. De vervuiling zorgt wel voor beperkingen in het gebruik, dit perceel kreeg dan ook een advies om te bebossen. 

De stad volgt dit advies. Het bebossen en vergroenen van dit stuk grond heeft positieve effecten op de gevolgen van klimaatwijziging (lokale verkoeling, opname en uitstraling van warmte afremmen...).

Spijkerland 

Stad Harelbeke wil een open ruimte en natuurlijk gebied creëren aan zijn oostgrens. Deze ‘open-ruimte-wig’ is een waardevolle natuurlijke corridor tussen de Leie, de Gavers en het kanaal Bossuit-Kortrijk.

Het ontginningsgebied Spijkerland, nabij de grens met Waregem en Deerlijk, is een belangrijke schakel in dit verhaal. Harelbeke wil daar op termijn zijn natuurlijke rand ontwikkelen. Er is hiervoor een ruimtelijke ontwikkelingsvisie en een inrichtingsplan opgemaakt.

Een eerste stap in dit verhaal is het bebossen van een oude stortplaats die gelegen is in de Waregemsestraat. Het perceel sluit mooi aan op de site Spijkerland. De Harelbeekse Klimaatraad wil deze locatie een natuurlijke bestemming geven. Het doel is om te bebossen met middelhoutbos en windtolerante soorten, zoals esdoorn, linde, els....

Je kan helpen met de aanplant

Op zaterdag 13 april 2024 gaan we met een hele hoop helpende handen van start om het perceel te bebossen. Heb je ook zin om mee te helpen? Laat het ons weten via klimaat@harelbeke.be of 0800 21 202, dan zorgen wij voor het nodige materiaal

Klimaatfonds