klimaattafels

Stad Harelbeke onderschreef het Lokaal Energie- en Klimaatpact met de Vlaamse Overheid. In dit pact werden doelstellingen rond het organiseren van klimaattafels op lokaal niveau. Deze doelstelling staat als volgt omschreven: “50 per 1.000 wooneenheden worden uitgenodigd voor een klimaattafel ter bespreking van een wijkgerichte aanpak (met een focus op de verduurzaming van de warmtevraag en de synergie tussen de vier werven, water, vergroenen, energie en duurzame mobiliteit) voor einde 2024.”

Een klimaattafel houdt in dat de bewoners van een wijk worden uitgenodigd om na te denken over hun wijktransformatie aan de hand van een concreet plan op maat van de wijk: minder energie verbruiken, meer hernieuwbaar opwekken, koppeling met duurzame mobiliteit, meer gevelgroen en ontharding. Zo wordt er gestreefd naar een optimale samenwerking tussen de verschillende werven van dit Pact, zonder de focus op renovaties uit het oog te verliezen. Er is geen minimum aantal aanwezigen per klimaattafel, maar uiteindelijk worden voor het einde van 2024 50 per 1.000 huishoudens uitgenodigd op een klimaattafel.”

Stad Harelbeke ondertekende in 2023 ook het LEKP 2.1. Hierdoor wenst de stad de klimaattafels ook koppelen aan wijkverbeteringscontracten waarbinnen we collectieve renovatie gaan stimuleren.

Stad Harelbeke selecteerde een “de Zandberg” als eerste wijk om een proefproject rond klimaattafels uit te werken.

Wat leeft er in de wijk ‘de Zandberg’

De wijk de Zandberg werd door stad Harelbeke uitgekozen als proefproject om samen met de buurt aan de slag te gaan over de thema’s groen, water, mobiliteit en energie, onze 4 thema’s van onze geluksklaver. Er worden hiervoor verschillende activiteiten georganiseerd doorheen het hele jaar.  Meer info

Logo Hallo Zandberg

Voor dit project slaan we de handen in elkaar met zorgzame buurt die ook in de wijk actief is.

Zo gaat onze buurtwerker Delphine samen met de buren aan de slag om te sensibiliseren over het onderhoud van de voortuintjes.

Buurtwandeling

Op zondag 1 oktober 2023 organiseren we een klimaattafel in de vorm van een buurtwandeling van 9u30 tot 11u30. Tijdens deze wandeling krijg je meer informatie over geveltuintjes, maak je kennis met een tuinranger en kom je meer te weten over renoveren en de mogelijke premies die er zijn. Daarnaast kunnen een aantal buren met trots hun (gevel)tuin  en gerenoveerde woning tonen. Op het einde van de wandeling komen we samen om gezellig iets te drinken en een babbeltje te slaan.