Wie doet wat

Stad Harelbeke – Marktstraat 29 – 8530 Harelbeke
Burger & Welzijn neemt binnen de stad heel wat welzijnsactiviteiten op zich: gaande van integratie tot gezinsbeleid en ontwikkelingssamenwerking. 

Jeugddienst Harelbeke – Twee-Bruggenstraat 30 – 8530 Harelbeke
De jeugddienst organiseert tijdens de schoolvakanties een Grabbelpasaanbod en werkt speelpleinwerkingen uit voor kinderen in Harelbeke. Er wordt specifieke aandacht geschonken aan kwetsbare gezinnen.  Ook tijdens het schooljaar vinden er heel wat losse activiteiten plaats: zoals bv kinderfuif, kindergemeenteraad,…

Dienst Economie & Ondernemen – grondgebied Harelbeke
Kinderen en jongeren brengen heel wat tijd door op school waardoor leerkrachten vaak problemen kunnen detecteren, signaleren en doorverwijzen.  De stad heeft een netoverschrijdende regierol ten aanzien van het onderwijs in de stad.

Sociale dienst OCMW Harelbeke – Paretteplein 19 – 8530 Harelbeke
De sociale dienst komt met kwetsbare gezinnen in aanraking en kan gericht naar de gepaste dienstverlening doorverwijzen. Daarnaast kan de sociale dienst ook noden en behoeften bij de burgers signaleren door het onmiddellijke en rechtstreekse contact. 
De sociale dienst zal deelnemen aan het samenwerkingsverband en voor individuele situaties multidisciplinair overleg stimuleren.

Arktos- Twee-Bruggenstraat 30 – 8530 Harelbeke
Er is een samenwerkingsovereenkomst  tussen de stad en Arktos waarbij Arktos tal van projecten uitvoert op Harelbeeks grondgebied naar zinvolle vrije tijdsbesteding bij maatschappelijk kwetsbare jongeren

Buurtwerk Samenlevingsopbouw - Paretteplein 19 – 8530 Harelbeke
Buurtopbouwwerk in de centrumwijk van Harelbeke is een samenwerking tussen OCMW Harelbeke en Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen. Het buurtopbouwwerk zet in op laagdrempelige initiatieven voor en door de buurt met aandacht voor diverse kansengroepen in de wijk.

 Consultatiebureau Kind en Preventie – Vrijheidsstraat 48 – 8530 Harelbeke
Individueel preventief medisch consult, psycho-sociaal en pedagogische opvolging voor alle kinderen 0-3 jaar samen met ouders en/of andere opvoedingsverantwoordelijken. Door arts (consult), verpleegkundige (consult) en vrijwilligers (onthaal). 
Zorgzame aandacht gaat uit naar kwetsbare jonge gezinnen.

Vzw Jongerenzorg: Jongerenzorg Zuid-West-Vlaanderen is een organisatie bijzondere jeugdzorg en biedt integrale begeleiding aan gezinnen, kinderen en jongeren in een problematische leefsituatie door  contextbegleiding, dagbegeleiding (Aventurijn) in Harelbeke en verblijf (Ten Dries) in Sint-Denijs-Zwevegem.

Spelotheek het Speelspook – Stasegemsestraat 42 – 8530 Harelbeke

In spelotheek hetspeelspook kunnen gezinnen met kinderen uit Harelbeke en deelgemeenten elke woensdagnamiddag en vrijdagnamiddag terecht om spellen te lenen. Er zijn meer dan 600 spellen ter beschikking (gezelschapsspellen, Lego, Duplo, Playmobil, buitenspeelgoed,…). Het lidgeld bedraagt €5/gezin/jaar en het geleend speelgoed (max. 3 stukken) mag 3 weken gehouden worden en is gratis.

Welzijnsschakel De Spie – Platanenlaan 48 – 8530 Harelbeke
De Spie richt zich specifiek naar mensen in kansarmoede en armoede. De Spie zorgt voor netwerk- en ontmoetingsmomenten en biedt huistaakbegeleiding aan voor kinderen.
Er worden gezamenlijke ontmoetingsactiviteiten georganiseerd in samenwerking met buurtwerk.
Jaarlijks wordt een Paas- en Kerstactiviteit georganiseerd. Bij de start van de grote vakantie wordt ook jaarlijks een activiteit georganiseerd voor alle betrokken gezinnen.

Kind en Gezin Regioteam Kortrijk – Dam 8A – 8500 Kortrijk
Informatie op maat, praktische tips en ondersteuning voor gezinnen over verzorging, voeding, veiligheid, opvoeding, gezondheid en ontwikkeling via consulten op het consultatiebureau en via huisbezoeken voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Daarnaast worden er ook ouderbijeenkomsten georganiseerd rond gezonde voeding, deelname aan kleuterschool, zindelijkheid,…

Welzijnsraad Harelbeke – Marktstraat 29 – 8530 Harelbeke
De Welzijnsraad is een adviesraad van stad Harelbeke die begaan is met het welzijn van de Harelbeekse burgers. Deze raad organiseert activiteiten gericht naar het brede publiek in Harelbeke en komt hierdoor ook vaak in aanraking met (toekomstige) gezinnen met kinderen/jongeren. Daarnaast heeft de Welzijnsraad, net als het Lokaal Overleg Kinderopvang, een signaalfunctie van vragen, noden en behoeften die leven bij de Harelbeekse burgers.

Lokaal Overleg Kinderopvang – Marktstraat 29 – 8530 Harelbeke
Het Lokaal Overleg Kinderopvang is een adviesraad van stad Harelbeke die advies verleent aan het lokaal bestuur over kinderopvang gerelateerde zaken. Een andere taak is het overzicht bewaren van het opvanglandschap in Harelbeke, vervolgens organiseert het LOK ook vormingen en netwerkmoment voor alle kinderopvanginitiatieven van Harelbeke.