Lokaal overleg kinderopvang

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een adviesraad van de stad. Het LOK bestaat hoofdzakelijk uit professionelen vanuit het kinderopvanglandschap. Uiteraard zijn geïnteresseerde burgers en ouders die niet in het werkveld staan ook zeker welkom.

Het LOK heeft een aantal kerntaken, een eerste is het lokaal bestuur adviseren over allerlei thema’s aangaande kinderopvang. Daarnaast ondersteunt het LOK ook alle kinderopvanginiatieven op grondgebied Harelbeke. Dit door de jaarlijkse bedeling van strooizout, een pak gratis vuilzakken, het aanbieden van enkele gratis vormingen op jaarbasis en de organsiatie van een jaarlijks netwerkmoment voor alle kinderopvanginitiaven op grondgebied Harelbeke.
Het LOK behoudt een overzicht van alle opvangplaatsen, brengt deze in kaart en heeft een belangrijke signaalfunctie mbt de nodige opvangcapaciteit voor de stad. Het LOK volgt eveneens de snel evoluerende wetgeving binnen het kinderopvanglandschap op.