Lokaal overleg kinderopvang

HvW_LOK

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) is een adviesraad van de stad. Het LOK bestaat hoofdzakelijk uit professionelen uit het kinderopvanglandschap. Uiteraard zijn geïnteresseerde burgers en ouders die niet in het werkveld staan ook zeker welkom.

Het LOK heeft een aantal kerntaken, een eerste is het lokaal bestuur adviseren over allerlei thema’s aangaande kinderopvang. Daarnaast ondersteunt het LOK ook alle kinderopvanginitiatieven op grondgebied Harelbeke. Dit door de jaarlijkse bedeling van strooizout, een pak gratis vuilzakken, het aanbieden van enkele gratis vormingen op jaarbasis en de organisatie van een jaarlijks netwerkmoment voor alle kinderopvanginitiatieven op grondgebied Harelbeke.

Het LOK behoudt een overzicht van alle opvangplaatsen, brengt deze in kaart en heeft een belangrijke signaalfunctie m.b.t. de nodige opvangcapaciteit voor de stad. Het LOK volgt eveneens de snel evoluerende wetgeving binnen het kinderopvanglandschap op.