Welzijnsraad

HvW_welzijnsraad

De Welzijnsraad is een erkende adviesraad van stad Harelbeke die advies verleent aan het lokaal bestuur over welzijnsmateries.

De Welzijnsraad sensibiliseert de lokale bevolking ook over allerlei thema's zoals bijvoorbeeld gezin, gezondheidszorg, toegankelijkheid … Daarnaast signaleert de Welzijnsraad noden en behoeften met betrekking tot het welzijnsaanbod aan het lokaal bestuur.