Welzijnsraad

De Welzijnsraad is een erkende adviesraad van stad Harelbeke die advies verleent aan het lokaal bestuur over welzijnsmateries. De Welzijnsraad sensibiliseert de lokale bevolking ook over allerlei thema's zoals bijvoorbeeld gezin, gezondheidszorg, toegankelijkheid … Daarnaast signaleert de Welzijnsraad noden en behoeften met betrekking tot het welzijnsaanbod aan het lokaal bestuur.

Activiteiten welzijnsraad

In het voorjaar organiseert de Welzijnsraad haar traditionele Welzijnsfeest. In het najaar werkt de raad samen met de sportraad een gezinsvriendelijke wandeling uit voor de Harelbeekse bevolking.

De Welzijnsraad werkt mee aan de aanplanting van het geboortebos in Harelbeke.