Welkom bij Huis van Welzijn

Wie zijn wij en wat doen we?

 

Het Huis van Welzijn is een open huis dat bijdraagt tot het welzijn van iedere burger van Harelbeke en heeft een bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.  We hebben een uitgebouwde sociale dienst. De maatschappelijk werker helpt je bij het verkennen van je rechten, het onderzoek naar een volwaardig inkomen, je zorgen ten gevolge van een hoge schuldenlast, je zoektocht naar werk of bij je woonproblemen. We proberen samen met jou het gepaste antwoord te vinden op je vragen.  Daarnaast voorzien we ook opvang voor asielzoekers in Harelbeke. We nemen heel wat initiatieven om mensen met elkaar in contact te brengen waarbij inwoners van elkaar leren, samen leren of gewoon iets samen doen. We zetten in op oefenkansen Nederlands, ontmoetingsmomenten voor jonge ouders en alleenstaanden, samen gezond koken met verse groenten van de sociale kruidenier, ....  We organiseren lezingen over opvoedingsthema’s en brengen inwoners jaarlijks samen op het Weireldfeest ‘Ol Tegoare’.  We verruimen onze mondiale blik door onze stedenband met de stad Eenhana in Namibië.  We ondersteunen ook de Harelbeekse leerlingen en scholen door initiatieven te nemen die zorgen voor gelijke onderwijskansen voor elk kind, via de brugfiguur, door huiswerkondersteuning,…

Wil je onze volledige missie & visie nalezen? Klik hier.

HvW_groepsfoto

Huis van Welzijn bevindt zich op Paretteplein 19 in Harelbeke. Heel wat activiteiten gaan door in GS9, Gentsestraat 9, of in Huis van het Kind, Boterpotstraat 9.  We zetten in op samenwerking met vrijwilligers, welzijnsdiensten en partners om maximaal tegemoet te kunnen komen aan de noden.  Benieuwd naar ons volledig aanbod?

Bezoek verder onze website. Aarzel niet om ons te contacteren.

Team Huis van Welzijn staat steeds voor je klaar.Wil je op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief


Volg ons op facebook

Ben je op zoek naar dienstverlening voor ouderen?

Neem dan contact op met onze collega’s van
Zorgbedrijf Harelbeke.

Bestuur Huis van Welzijn

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van de OCMW-raad en heeft dezelfde samenstelling als het College van Burgemeester en Schepenen.  Het vast bureau bereidt de beslissingen van de OCMW-raad voor en voert deze uit. De vergaderingen van het vast bureau zijn wekelijks en niet openbaar.   De OCMW-raad heeft dezelfde samenstelling als de gemeenteraad. Deze komt maandelijks bijeen. Deze zittingen zijn openbaar. De OCMW-raad bepaalt het sociaal beleid in Harelbeke. Het bijzonder comité sociale dienst, afgekort BCSD, is een tweede uitvoerend orgaan van Huis van Welzijn. Het BCSD neemt de beslissingen over de aanvragen tot individuele steunverlening en adviseert de beleidsorganen inzake beleidsmateries die een invloed hebben op de kwetsbare burgers van de stad. In het BCSD zetelen OCMW-raadsleden en/of derden. Dit overleg orgaan vergadert tweewekelijks in gesloten zitting.Wie is lid van het vast bureau?

Wie is lid van de OCMW-raad?

Wie is lid van het BCSD?