Kinderopvang

HvW_Opvang Vlaanderen

Lokaal loket Kinderopvang

In Harelbeke zijn er heel wat onthaalouders, crèches en andere opvanglocaties waar er opvang voor je kindje mogelijk is. Deze zijn allemaal verzameld op de website van  Opvang Vlaanderen. Het lokaal loket kinderopvang is een gemakkelijke, toegankelijke website om vlug de meest geschikte opvang te vinden, via een uitgebreide zoekfunctie op basis van soort opvang, leeftijd en plaats. 

Nieuwe plaatsen met inkomenstarief (trap 2A)
v
oor kinderopvang baby’s en peuters


WAT

Begin 2021 werd een nieuwe oproep gelanceerd vanuit het agentschap Opgroeien voor kandidaten voor de subsidie ‘nieuwe plaatsen inkomenstarief (T2A) voor kinderopvang voor baby’s en peuters’. Organisatoren kinderopvang kregen de kans om hierop in te tekenen en een aanvraag om de subsidie te krijgen in te dienen.

Het lokaal bestuur heeft als lokale regisseur een belangrijke inbreng bij de ontwikkeling van het lokale kinderopvangaanbod. Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) van 17 november 2020 formuleerde een gunstig advies van de vooropgestelde procedure en criteria, met de maximumscore die een opvanginitiatief hiervoor kan krijgen. Er is per criterium een motivering opgesteld waarom het Lokaal Overleg Kinderopvang deze zaken van belang acht voor Harelbeke. Het volledig dossier werd ook goedgekeurd op de gemeenteraad van 14 december 2020.
 

AANTAL NIEUWE PLAATSEN

Aan stad Harelbeke werden 10 nieuwe plaatsen inkomenstarief toegekend.


KORTE SAMENVATTING

Het lokaal bestuur toetst de aanvragen aan de vooropgestelde criteria en berekent voor elke aanvraag een totaalscore. Er kunnen maximum 32 punten toegekend worden. De totaalscore wordt omgerekend naar een maximum van 8 punten.

Het Lokaal Overleg Kinderopvang adviseert de score van het lokaal bestuur om de aanvraag te laten gelden voor nieuwe plaatsen inkomenstarief. Indien de organisator van het kinderopvanginitiatief geen lid is van het LOK, zal deze persoon ook uitgenodigd worden op het overleg. De organisator heeft het recht om gehoord te worden en kan in gesprek gaan over de score en advies.

Het advies van het lokaal bestuur wordt bezorgd aan agentschap Opgroeien en de betrokken organisator. Agentschap Opgroeien voorziet uiterlijk 30 juni 2021 te beslissen over de ingediende aanvragen. In de toekenningen zal de vroegst mogelijke startdatum staan.

Meer informatie over de procedure en criteria kan je terugvinden in volgend document ‘meerjarenprogrammatie kinderopvang baby’s en peuters’.
 


INFO NODIG?

onthaal@welzijnharelbeke.be of 056/735 192