Individueel verminderd tarief kinderopvang

Wanneer het berekende inkomensgerelateerde tarief voor kinderopvang financieel niet haalbaar is om te betalen kan een aanvraag gedaan worden om een individueel verminderd tarief te bekomen.

Voorwaarden

Op basis van een uitgebreid financieel onderzoek kan het Huis van Welzijn beslissen tot de toekenning van een individueel verminderd tarief kinderopvang.

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitskaart van de aanvrager
  • Alle netto inkomsten van alle gezinsleden: o.a. loonfiche, kinderbijslag, studietoelage, onderhoudsgeld, teruggave belasting, spaargeld,..
  • Alle uitgaven: o.a. huur/hypotheek, verbruikskosten, mutualiteit, …
  • Schulden (leningen/afbetalingen)