Opportuniteitsadvies

Opportuniteitsadvies

Het lokaal bestuur krijgt een uitgebreide rol op vlak van vergunningsaanvragen wat betreft de organisatie van kinderopvang. Het gaat over een adviesrol voor (startende) organisatoren van kinderopvang.  Een organisator moet vanaf 1 januari 2022 een opportuniteitsadvies aanvragen bij het lokaal bestuur in geval van:

  • de opstart van een nieuwe locatie groepsopvang;
  • de verhuis van een bestaande locatie groepsopvang binnen de gemeente;
  • een uitbreiding van een bestaande locatie groepsopvang met minstens 9 plaatsen;
  • omschakeling van gezinsopvang naar groepsopvang.

Het is aan de organisator om het verkregen advies toe te voegen aan de vergunningsaanvraag waarbij hij/zij aangeeft wat hij/zij doet om tegemoet te komen aan eventuele opmerkingen van het advies.  Bij het aanvragen van een opportuniteitsadvies is de organisator in de mogelijkheid een omgevingsanalyse op te vragen bij het Lokaal Bestuur. Aan de hand van dit document geeft het Lokaal Bestuur inzicht in de noden van de gemeente op vlak van kinderopvang.

Gegevens van het lokaal bestuur

Naam gemeente  Harelbeke
Straat, nummer en bus  Paretteplein 19
Postnummer en gemeente 8530 Harelbeke
Contactpersoon Hannah Vanoverschelde / Eline Eggermont
E-mailadres huisvanhetkind@harelbeke.be
Telefoonnummer  056 735 192

 

In de Stad Harelbeke is een Lokaal Overleg Kinderopvang aanwezig en werden criteria en een procedure uitgewerkt voor het uitbrengen van een opportuniteitsadvies. In onderstaand reglement kan alle nodige informatie teruggevonden worden.

Vragen of nood aan extra informatie?

Stuur een mailtje naar huisvanhetkind@harelbeke.be