Hoe stemmen?

Elke Belg vanaf de leeftijd van 18 jaar heeft stemplicht ook al bevindt hij zich in het buitenland.

Stemmen op 26 mei
Iedere persoon die ingeschreven is op de kiezerslijst, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau. 

Een EU-onderdaan woonachtig in Harelbeke, die wil deelnemen aan de verkiezingen moest zich laten inschrijven voor 28 februari 2019 op de kiezerslijst. Eenmaal hij zich geregistreerd heeft, is hij eveneens verplicht te stemmen.

De kiezers ingeschreven op de kiezerslijst ontvangen een oproepingsbrief (stembrief) per post.
Indien je je oproepingsbrief niet ontvangt of verliest, kan je tot op de dag van de verkiezingen een duplicaat vragen in het stadhuis. 

Op de dag van de verkiezing ga je met je oproepingsbrief en je identiteitskaart naar het stembureau dat vermeld staat op je brief.

De stembureaus zijn open van 8 uur tot 14 uur. 

Hoe geldig stemmen?

Je mag een of meerdere bolletjes kleuren op eenzelfde lijst, maar je mag geen bolletjes kleuren op meerdere lijsten.
Concreet kan je dus geldig stemmen op drie manieren:

  • een lijststem geven bovenaan een kandidatenlijst
  • één of meerdere kandidaten binnen één lijst je stem geven
  • een lijststem én één of meerdere kandidaten binnen één lijst je stem geven (in dat geval tellen enkel de naamstemmen)

Een blanco stem wordt niet meegeteld bij het verdelen van de zetels. Ook een ongeldige stem wordt niet meegeteld.