Heraanleg wegenis Twee-Bruggenstraat en Vrijdomkaai

foto twee-bruggenstraat

De aannemer pakt ook de kaaimuren aan de kant van de Vrijdomkaai aan.  

Langs de Vrijdomkaai winnen we land bij t.o.v. de Leie door de constructie van een nieuwe kaaimuur. We gebruiken de bijgekomen ruimte voor een verlaagde kade met zitbanken, dichter bij het water. Tussen de huidige Hospitaalstraat en de Toekomststraat blijft de houten steiger aan de waterkant behouden. De Vrijdomkaai krijgt heel wat parkeervakken en er wordt gewerkt in dezelfde kwalitatieve materialen als op het Marktplein (bijv. voetpaden in graniet en parkeervakken in basalt). Ook hier worden bomen voorzien zodat de ganse Leie omzoomd wordt met een groenstructuur. De aanleg is volledig voorzien op het comfortabel plaatsen van de wekelijkse markt. Ter hoogte van het Marktplein komen er royale trappenpartijen zodat het Marktplein quasi doorloopt tot aan de Leie.

De Twee-Bruggenstraat wordt ook volledig heraangelegd. De weg krijgt met een breed voetpad, een rijbaan, een parkeerstrook, een bomenrij met zitbanken en een wandelpad naast de Leie. Ter hoogte van de sluis verbreedt de openbare ruimte en kan deze tevens dienen als verblijfsruimte om de schepen te bekijken.

Deze werken zullen in verschillende fases gebeuren. Men start aan de Vrijdomkaai om zo geleidelijk op te schuiven richting Kuurnebrug.

twee-bruggenstraat