Heraanleg Ballingenweg, Nijverheidsstraat en Eilandstraat

Voor vragen/meldingen omtrent verkeer en mobiliteit gelieve te mailen naar pz.gavers.verkeer@police.belgium.eu

De Ballingenweg, Nijverheidsstraat en Eilandstraat worden boven- en ondergronds omgevormd. 

Waarom deze werken? 

 • De wegenis en de riolering zijn aan vervanging toe.
 • Deze werken lossen wateroverlast op bij hevige buien. 
 • De verharde oppervlakte vermindert.
 • De veiligheid voor fietsers verhoogt.
 • Het algemene comfort voor passanten en omwonenden verhoogt.
 • Duurzame energie wordt gestimuleerd.
 • Er wordt waardevol groen aangelegd en extra ruimte voorzien voor waterinfiltratie.

Wat doen we allemaal?

Infrastructurele aanpassingen

 • De riolering wordt gescheiden zodat regenwater en afvalwater apart afgevoerd worden.
 • We bouwen een ondergronds pompstation voor afvalwater.
 • Er wordt een warmtenet aangelegd dat gevoed wordt met restwarmte van de afvalverbrandingscentrale van IMOG.
 • De straten krijgen een nieuwe versmalde rijweg en bredere waterdoorlatende voetpaden.
 • De Ballingenweg wordt aangelegd als fietsstraat.

Klimaatbestendige aanpassingen

 • Er worden ondergrondse waterbuffers aangelegd in de Eilandstraat.
 • Parkeerplaatsen worden aangelegd in waterdoorlatende materialen.
 • We planten diverse nieuwe bomen aan, leggen verschillende plantvakken aan in functie van biodiversiteit, beperken hitte en infiltratie.
Projecttype Infrastructuurwerken
Ligging Ballingenweg, Eilandstraat en Nijverheidsstraat
Opdrachtgever Fluvius en stad Harelbeke
Studiebureau Tractebel Engie
Hoofdaannemer Persyn nv, Zwevegem
Start werken juni 2023
Einde werken 235 werkdagen (zie ook fasering)

 

Fasering werken

 • Ballingenweg tussen het stadhuis en de Wagenweg -  juni 2023 t.e.m. 1 juli 2024
 • Nijverheidstraat - augustus 2023 t.e.m. 1 mei 2024
 • Eilandstraat - mei 2024 t.e.m. 7 oktober 2024
 • Ballingenweg tussen Tuinstraat en stadhuis - 12 augustus 2024 t.e.m. 30 januari 2025
 • Tuinstraat en verlengde Zuidstraat - 12 augustus 2024 t.e.m. 30 januari 2025
 • Rioolrenovatie - februari 2025

Grondplan Nijverheidsstraat en Eilandstraat

Grondplan Nijverheidsstraat en Eilandstraat

Grondplan Ballingenweg - deel 1

Wegeniswerken Ballingenweg deel 1

Grondplan Ballingenweg - deel 2

Wegeniswerken Ballingenweg deel 2

Vind hier alle omleidingen per fase van de werken

Omleidingen

 

Bekijk de parkeermogelijkheden in de buurt tijdens de werken:

Parkeren in het centrum

 

 

Meer info

Coördinatiebureau: coordinatiebureau@harelbeke.be